Tuesday, 11 September 2012

INTERNSHIP 1


LAPORAN PROGRAM KECERIAAN KELAS PEMULIHAN CAHAYA
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU SEMBILAN (“KELASKU RUMAHKU”)
( 10 JULAI 2012)

Kelas Pemulihan sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta bahan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diurus secara sistematik. Sehubungan dengan itu, keceriaan kelas pemulihan adalah salah satu aspek penting dalam menarik minat murid pemulihan untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Aktiviti keceriaan ini merupakan satu keperluan dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih teratur, menarik dan efektif.
Oleh itu, pada 10 Julai 2012 yang lalu, saya dan rakan praktikum telah menjalankan program keceriaan kelas pemulihan Cahaya di Sekolah Kebangsaan Batu Sembilan. Program ini berlangsung sekitar pukul 2.30 petang hingga 5.30 petang. program keceriaan ini bertujuan untuk melahirkan kesedaran dalam diri murid-murid pemulihan berkaitan kepentingan penjagaan bilik darjah yang selesa, kondusif, ceria dan rapi untuk suasana pembelajaran mereka. Program ini juga dapat memberikan pengalaman dan peluang kepada murid untuk menyumbang sesuatu tanpa meminta sebarang ganjaran atau bayaran. Di samping itu, program ini turut bertujuan membantu guru-guru dan kakitangan sekolah dalam menceriakan kelas pemulihan Cahaya di sekolah berkenaan.
Selain itu, program ini bermatlamat dalam mewujudkan suasana yang lebih ceria dan berinformasi dalam usaha meningkatkan pencapaian murid pemulihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula, program ini mempunyai beberapa objektif yang ingin dicapai. Antaranya ialah Merapatkan hubungan silaturrahim diantara guru dan murid pemulihan, memberi peluang kepada murid bekerjasama dengan guru-guru secara optimum dalam  menceriakan kelas pemulihan. Seterusnya, memulihara, menceriakan dan membersihkan bilik Pemulihan  sekolah agar murid dapat menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang kondusif .Pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang berlangsungnya program berkenaan. Antaranya  ialah susun atur bilik darjah, menyediakan carta organisasi pemulihan Sekolah Kebangsaan Batu Sembilan, menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas pemulihan tersebut, menyediakan sudut Mata Pelajaran seperti sudut Bahasa Melayu, sudut Matematik dan ruang ICT. Di samping itu, aktiviti menghias, mengemas dan mencantikkan kelas pemulihan berkenaan turut dilaksanakan.

Murid terlibat secara langsung ketika waktu pembelajaran mereka di kelas pemulihan. Murid diberikan tugas mengikut kemampuan mereka seperti menyusun bahan-bahan pengajaran contohnya kad-kad abjad, pembilang untuk mengira dan sebagainya. Program dimulakan dengan aktiviti menampal carta organisasi pada papan kenyataan yang telah disediakan dalam kelas pemulihan berkenaan. Carta organisasi disediakan terlebih dahulu pada hari sebelumnya supaya masa dapat diperuntukkan untuk melaksanakan semua aktiviti yang telah dirancang. Kemudian, aktiviti diteruskan dengan mengubahsuai susun atur bilik darjah pada susunan yang lebih teratur dan kemas. Untuk aktiviti ini saya, rakan praktikum dan guru pembimbing bekerjasama untuk memindahkan papan tulis kepada kedudukannya yang asal sebelum ini. Pemindahan papan tulis tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran berlangsung pada satu ruang sahaja. seterusnya, kami telah berbincang bersama-sama untuk mewujudkan sudut Bahasa Melayu, Matematik dan sudut ICT. ruang ini diwujudkan bagi memudahkan guru untuk melaksanakan aktivti pengajaran dan pembelajaran serta membolehkan murid untuk menjalankan aktiviti pengukuhan dan pengayaan seperti permainan dan sebagainya.


Aktiviti seterusnya ialah membalut meja dan menyusun meja. Meja yang digunakan adalah sebanyak 10 buah. Setiap meja dialas dengan tikar getah. Setelah selesai membalut meja, kami menyusun meja tersebut secara dua-dua menghadap papan tulis. Susunan seperti ini kelihatan lebih kemas dan teratur. Untuk menambahkan lagi kekemasan meja tersebut, kami telah meletakkan kain sebagai hiasan meja berkenaan. Program keceriaan disambung dengan aktiviti menghias ruang yang terdapat dalam kelas pemulihan tersebut. Antaranya ialah membuat permainan teng-teng pada ruang hadapan pintu masuk kelas tersebut. Permainan tersebut bertujuan sebagai hiasan dan aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid bagi proses pengajaran dan pembelajaran sebagai aktiviti pengukuhan. Selain itu, kami turut menghias pintu kelas pemulihan agar kelihatan lebih ceria dan menarik.

Aktiviti menceriakan dan mencantikkan kelas pemulihan Cahaya akhirnya berjaya diselesaikan dan mengambil masa selama 3 hari. Diharapakan dengan program keceriaan yang dilaksanakan ini memberi manfaat kepada guru-guru dan murid-murid bagi meningkatkan lagi mutu pembelajaran murid-murid pemulihan di sekolah ini. Di samping itu, program ini adalah sebagai usaha memupuk kesedaran murid dalam memastikan bilik darjah dalam keadaan ceria dan selesa supaya proses P & P dapat dijalankan dengan berkesan. Semoga rancangan ini dapat membantu dalam meningkatkan keceriaan bilik pemulihan Sekolah Kebangsaan Batu Sembilan agar mencapai slogan "Kelas, rumahku".

No comments:

Post a Comment